Послуживање хране и пића само преко доставне службе или преко шалтера

У „Службеном гласнику РС“, број 39 од 21.3.2020. године објављена је Одлука о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење (у даљем тексту: Одлука).

Одлука је ступила на снагу 21. марта 2020. године.

Одлука се односи на сва правна лица и предузетнике који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића. Сервирање и послуживање хране и пића гостима не може се вршити непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном, без обзира на то:

  • да ли гости бивају послужени за столом или се сами послужују изложеним јелима и пићима;
  • да ли гости обедују припремљене оброке у објекту тј. у ресторанима, кафетеријама, ресторанима брзе хране и пића, ресторанима и баровима повезаним са саобраћајем када их обављају одвојене јединице, ресторанима, мензама и кантинама у којима се у организацији послодавца послужују запослени или у било ком другом објекту и башти у којој се та услуга пружа;
  • да ли се гостима послужује кетеринг – ако се послуживање врши непосредно кориснику услуге;
  • да ли гости конзумирају пиће у баровима, кафанама, кафићима, пивницама, тавернама, винаријама, дискотекама, клубовима, сплавовима, кладионицама, коктел салама или у било ком другом објекту и башти у којој се та услуга пружа. 
Одлуком је предвиђено да правна лица и предузетници могу вршити услуге послуживања хране и пића само уз организовање доставне службе или преко шалтера за пружање услуге без уласка лица којима се пружа услуга у објекте.

Привредни субјекти који на тај начин буду вршили услуге послуживања хране и пића дужни су да примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Мере из Одлуке се примењују док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Поделите: