Почев од 4. маја омогућено послуживање хране и пића и у затвореном простору и у баштама на отвореном

У „Службеном гласнику РС“, број 63 од 30.4.2020. године објављене су допуне Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење (у даљем тексту: Одлука).

Подсећамо да је од 21. марта 2020. године послуживање хране и пића било дозвољено само преко доставне службе или преко шалтера (више о томе можете прочитати овде).

Почев од 4. маја 2020. године, поново се дозвољава послуживање хране и пића и у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном, али уз примену превентивних мера које су прописане Одлуком и утврђене актом послодавца:

  • организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра,
  • обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику,
  • обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере,
  • обавезну дезинфекцију просторија и подова,
  • обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору.

У том смислу је неопходно извршити допуну посебног плана примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Детаљне препоруке за рад угоститељских објеката можете погледати овде:

Препоруке за рад угоститељских објеката у склопу примене мера превенције ширења COVID19

Поделите: