Пословно име ће морати да мењају угоститељи у чијем се називу налази више од једне врсте

Одредба Закона о туризму која дефинише правила за називе фирми садржи техничку грешку која је збунила власнике угоститељских објеката (измене и допуне Закона о туризму ступиле су на снагу 14. октобра 2015. године, а усклађивање назива фирми у складу са чланом 67. став 4. је требало извршити у року од 6 месеци).

Та грешка ће бити отклоњена Правилником који ће ступити на снагу 14. априла 2016. године.

Суштина је у следећем: угоститељи који у пословном имену имају више од једне делатности (нпр. кафе пицерија, кафе ресторан и сл.) ће бити у обавези да промене пословне име у складу са новим Правилником.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства за трговину, туризам и телекомуникације:

„У одредби Закона о туризму која дефинише будућа правила о одређивању назива фирми дошло је до техничке грешке у редактури која ће бити отклоњена, тако да ће имена својих објеката морати да мењају само они угоститељи у чијем се називу налази више од једне делатности, изјавио је саветник министра трговине, туризма и телекомуникација Александар Денда.

Техничка грешка ће, како је најавио, бити отклоњена Правилником о минималним техничким условима за обављање угоститељске делатности који ступа на снагу 14. априла и нико од угоститеља због тога неће сносити штету и додатне трошкове.

„У завршној редактури закона, после гласања у Скупштини, направљена је техничка грешка и у члану 67. уместо објашњења да пословно име или фирма не могу да садрже речи које указују на угоститељски објекат, изостављено је „више од једне врсте“, што је довело у заблуду власнике објеката“, објаснио је Денда.

Обзиром да је за спровођење закона предвиђено доношење правилника који ближе одређује примену закона, у процедури је, истиче он, Правилник о минималним техничким условима за обављање угоститељске делатности којим ће се превазићи неодређеност спорног члана 67. Закона о туризму.

Денда прецизира да постојећи и нови власници угоститељских објеката неће моћи да користе више назива делатности, нпр. кафе пицерија, кафе ресторан и друге комбинације различитих врста.

„Мораће да изаберу једну од претежних делатности и да је ускладе са Правилником о минималним техничким условима за обављање угоститељске делатности који ће бити на снази од 15. априла ове године“, истакао је Денда.

На тај начин се, тврди Денда, спречава довођење у заблуду корисника, подиже квалитет сваког од угоститељских објеката, спречава манипулација да се минималним улагањима, рецимо, у кафе, обавља и знатно захтевнија делатност ресторана и пружаоци услуга доводе у неравноправни положај.

У случају да имају више делатности са прописно опремљеним објектима, потребно је, објашњава он, да сваку од делатности посебно региструју са називом који јасно упућује на делатност.“

Поделите: