Poslovno ime će morati da menjaju ugostitelji u čijem se nazivu nalazi više od jedne vrste

Odredba Zakona o turizmu koja definiše pravila za nazive firmi sadrži tehničku grešku koja je zbunila vlasnike ugostiteljskih objekata (izmene i dopune Zakona o turizmu stupile su na snagu 14. oktobra 2015. godine, a usklađivanje naziva firmi u skladu sa članom 67. stav 4. je trebalo izvršiti u roku od 6 meseci).

Ta greška će biti otklonjena Pravilnikom koji će stupiti na snagu 14. aprila 2016. godine.

Suština je u sledećem: ugostitelji koji u poslovnom imenu imaju više od jedne delatnosti (npr. kafe picerija, kafe restoran i sl.) će biti u obavezi da promene poslovne ime u skladu sa novim Pravilnikom.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije:

„U odredbi Zakona o turizmu koja definiše buduća pravila o određivanju naziva firmi došlo je do tehničke greške u redakturi koja će biti otklonjena, tako da će imena svojih objekata morati da menjaju samo oni ugostitelji u čijem se nazivu nalazi više od jedne delatnosti, izjavio je savetnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Aleksandar Denda.

Tehnička greška će, kako je najavio, biti otklonjena Pravilnikom o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje ugostiteljske delatnosti koji stupa na snagu 14. aprila i niko od ugostitelja zbog toga neće snositi štetu i dodatne troškove.

„U završnoj redakturi zakona, posle glasanja u Skupštini, napravljena je tehnička greška i u članu 67. umesto objašnjenja da poslovno ime ili firma ne mogu da sadrže reči koje ukazuju na ugostiteljski objekat, izostavljeno je „više od jedne vrste“, što je dovelo u zabludu vlasnike objekata“, objasnio je Denda.

Obzirom da je za sprovođenje zakona predviđeno donošenje pravilnika koji bliže određuje primenu zakona, u proceduri je, ističe on, Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje ugostiteljske delatnosti kojim će se prevazići neodređenost spornog člana 67. Zakona o turizmu.

Denda precizira da postojeći i novi vlasnici ugostiteljskih objekata neće moći da koriste više naziva delatnosti, npr. kafe picerija, kafe restoran i druge kombinacije različitih vrsta.

„Moraće da izaberu jednu od pretežnih delatnosti i da je usklade sa Pravilnikom o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje ugostiteljske delatnosti koji će biti na snazi od 15. aprila ove godine“, istakao je Denda.

Na taj način se, tvrdi Denda, sprečava dovođenje u zabludu korisnika, podiže kvalitet svakog od ugostiteljskih objekata, sprečava manipulacija da se minimalnim ulaganjima, recimo, u kafe, obavlja i znatno zahtevnija delatnost restorana i pružaoci usluga dovode u neravnopravni položaj.

U slučaju da imaju više delatnosti sa propisno opremljenim objektima, potrebno je, objašnjava on, da svaku od delatnosti posebno registruju sa nazivom koji jasno upućuje na delatnost.“

Podelite: