Poreske kontrole i vikendom i van uobičajenog radnog vremena

Poreska uprava je najavila dugoročne pojačane kontrole. Pojačane kontrole podrazumeva angažovanje svih inspektora terenske kontrole, rad van propisanog radnog vremena i rad vikendom, kao i pojačanu kontrolu u većim centrima i turističkim mestima posebno za vreme održavanja turističkih manifestacija.

Predmet kontrole će biti evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa, radno pravni status angažovanih radnika, stanje na zalihama i knjigovodstveno stanje, ispravnost fiskalnih kasa i GPRS uređaja i kontrola tehničkog pregleda fiskalnih kasa.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„Poreska uprava Republike Srbije pojačala je, tokom leta, kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa na teritoriji cele Republike Srbije, kao efikasan vid borbe protiv sive ekonomije, posebno na onim područjima na teritoriji Republike Srbije gde se obaveza evidentiranja ne sprovodi u punom obimu, odnosno ne poštuju propisi.

Pojačane kontrole na terenu podrazumevaju, angažovanje svih inspektora terenske kontrole, rad van propisanog radnog vremena i rad vikendom, kao i pojačanu kontrolu u većim centrima, kao i u turističkim mestima posebno za vreme održavanja turističkih manifestacija.

Predmet kontrola je, osim evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i radno pravni status angažovanih radnika u kontrolisanim objektima, kao i stanje na zalihama i knjigovodstveno stanje,  ispravnost fiskalnih kasa (GPRS uređaja), kao i kontrola tehničkog pregleda fiskalnih kasa.

Tokom proteklog vikenda, kontrolisan je  rad 26 ugostiteljskih objekata u Beogradu, Nišu, Prokuplju, Bajinoj Bašti i Beloj Crkvi. Nepravilnosti su utvrđene u 22 slučaja odnosno u oko 85% od ukupnog broja kontrolisanih objekata. Prema njima će biti primenjene mere iz nadležnosti Poreske uprave – pokretanje prekršajnih postupaka, odnosno izricanje privremene mere zabrane obavljanja delatnosti.

Pojačane kontrole, kao vid borbe protiv sive ekonomije će se sprovoditi dugoročno.“

Podelite: