Пореске контроле и викендом и ван уобичајеног радног времена

Пореска управа је најавила дугорочне појачане контроле. Појачане контроле подразумева ангажовање свих инспектора теренске контроле, рад ван прописаног радног времена и рад викендом, као и појачану контролу у већим центрима и туристичким местима посебно за време одржавања туристичких манифестација.

Предмет контроле ће бити евидентирање промета преко фискалних каса, радно правни статус ангажованих радника, стање на залихама и књиговодствено стање, исправност фискалних каса и ГПРС уређаја и контрола техничког прегледа фискалних каса.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Пореска управа Републике Србије појачала је, током лета, контролу евидентирања промета преко фискалних каса на територији целе Републике Србије, као ефикасан вид борбе против сиве економије, посебно на оним подручјима на територији Републике Србије где се обавеза евидентирања не спроводи у пуном обиму, односно не поштују прописи.

Појачане контроле на терену подразумевају, ангажовање свих инспектора теренске контроле, рад ван прописаног радног времена и рад викендом, као и појачану контролу у већим центрима, као и у туристичким местима посебно за време одржавања туристичких манифестација.

Предмет контрола је, осим евидентирања промета преко фискалних каса и радно правни статус ангажованих радника у контролисаним објектима, као и стање на залихама и књиговодствено стање,  исправност фискалних каса (ГПРС уређаја), као и контрола техничког прегледа фискалних каса.

Током протеклог викенда, контролисан је  рад 26 угоститељских објеката у Београду, Нишу, Прокупљу, Бајиној Башти и Белој Цркви. Неправилности су утврђене у 22 случаја односно у око 85% од укупног броја контролисаних објеката. Према њима ће бити примењене мере из надлежности Пореске управе – покретање прекршајних поступака, односно изрицање привремене мере забране обављања делатности.

Појачане контроле, као вид борбе против сиве економије ће се спроводити дугорочно.“

Поделите: