Пореска управа позвала физичка лица да поднесу пријаве за приходе које остварују из иностранства

Пореска управа је објавила саопштење у којем позива физичка лица која остварују приходе из иностранства а нису поднели пореске пријаве, да то учине самоиницијативно и обрачунају порез и доприносе са одговарајућом каматом и измире законске обавезе, како би избегли прекршајну одговорност.

Пореска управа је поређењем података о уплатама из иностранства и поднетим пореским пријавама од стране физичких лица (образац ПП ОПО) установила високу стопу непоштовања пореских прописа, односно да многа физичка лица која остварују приходе из иностранства не предају пореске пријаве и не плаћају одговарајуће порезе и доприносе.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Пореска управа Републике Србије на основу расположивих података о уплатама из иностранства и  поређењем тих података са поднетим пореским пријавама о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника, установила је високу стопу непоштовања пореских прописа и идентификовала та физичка лица.

Ови приходи остварују се по основу пружања разних врста услуга, а најчешће су то услуге развоја софтвера, превођења, држања часова страних језика, промоције, графичког дизајна и друге врсте услуга. Непоштовање пореских прописа установљено је и код физичких лица која приходе остварују на друштвеним мрежама („јутјубери“, „инфлуенсери“), интернет клађења и слично, као и код лица која су издавала сопствене непокретности до 30 дана („стан на дан“).

Пореска управа Републике Србије позива сва физичка лица која су пропустила да поднесу пореске пријаве, да пре предузимања било које радње пореског органа у вези учињене радње или пропуста, односно пре отпочињања пореске контроле или подношења захтева за покретање прекршајног поступка, самоиницијативно то учине, односно  обрачунају порез и доприносе са припадајућом каматом и измире своје законске обавезе, како би избегла прекршајну одговорност.

Пореска управа Републике Србије ће наставити континуирано спровођење пореских контрола физичких лица. 

Додатне информације могу се добити позивањем Контакт центра на бројеве телефона: 011-33-10-111 или 0700-700-007, или непосредно на шалтерима „Ваш порезник“ у филијалама Пореске управе.“

Поделите: