Poreska uprava pozvala fizička lica da podnesu prijave za prihode koje ostvaruju iz inostranstva

Poreska uprava je objavila saopštenje u kojem poziva fizička lica koja ostvaruju prihode iz inostranstva a nisu podneli poreske prijave, da to učine samoinicijativno i obračunaju porez i doprinose sa odgovarajućom kamatom i izmire zakonske obaveze, kako bi izbegli prekršajnu odgovornost.

Poreska uprava je poređenjem podataka o uplatama iz inostranstva i podnetim poreskim prijavama od strane fizičkih lica (obrazac PP OPO) ustanovila visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa, odnosno da mnoga fizička lica koja ostvaruju prihode iz inostranstva ne predaju poreske prijave i ne plaćaju odgovarajuće poreze i doprinose.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„Poreska uprava Republike Srbije na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva i  poređenjem tih podataka sa podnetim poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, ustanovila je visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa i identifikovala ta fizička lica.

Ovi prihodi ostvaruju se po osnovu pružanja raznih vrsta usluga, a najčešće su to usluge razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranih jezika, promocije, grafičkog dizajna i druge vrste usluga. Nepoštovanje poreskih propisa ustanovljeno je i kod fizičkih lica koja prihode ostvaruju na društvenim mrežama („jutjuberi“, „influenseri“), internet klađenja i slično, kao i kod lica koja su izdavala sopstvene nepokretnosti do 30 dana („stan na dan“).

Poreska uprava Republike Srbije poziva sva fizička lica koja su propustila da podnesu poreske prijave, da pre preduzimanja bilo koje radnje poreskog organa u vezi učinjene radnje ili propusta, odnosno pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, samoinicijativno to učine, odnosno  obračunaju porez i doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze, kako bi izbegla prekršajnu odgovornost.

Poreska uprava Republike Srbije će nastaviti kontinuirano sprovođenje poreskih kontrola fizičkih lica. 

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivanjem Kontakt centra na brojeve telefona: 011-33-10-111 ili 0700-700-007, ili neposredno na šalterima „Vaš poreznik“ u filijalama Poreske uprave.“

Podelite: