Обрачун пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на приходе физичких лица остварене из иностранства

Подсећамо на ранији коментар Необилтена на ову тему (видети овде) и на калкулатор за обрачун пореза и доприноса на ову врсту прихода.

Порески обвезници – физичка лица која остварују приход из иностранства од нерезидентних физичких лица или правних лица која у Републици Србији немају представништво или огранак, дужна су да Пореској управи подносе ПП ОПО – пореску пријаву о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: