Obračun poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode fizičkih lica ostvarene iz inostranstva

Podsećamo na raniji komentar Neobiltena na ovu temu (videti ovde) i na kalkulator za obračun poreza i doprinosa na ovu vrstu prihoda.

Poreski obveznici – fizička lica koja ostvaruju prihod iz inostranstva od nerezidentnih fizičkih lica ili pravnih lica koja u Republici Srbiji nemaju predstavništvo ili ogranak, dužna su da Poreskoj upravi podnose PP OPO – poresku prijavu o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: