Поједностављење одређивања пореског дужника ПДВ за промет из области грађевинарства

1. О чему се ради?

Промет из области грађевинарства, у складу са тачком 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ, је вероватно област која ствара највише недоумица у примени ПДВ прописа у Србији.

Суштина је у следећем: када обвезник ПДВ врши промет из области грађевинарства другом обвезнику ПДВ, порески дужник је прималац добара и услуга, што значи да ПДВ не обрачунава продавац него купац. Једини, али огроман проблем, представља утврђивање да ли неки промет јесте или није промет из области грађевинарства.

Не постоји област у оквиру прописа о ПДВ, а вероватно ни у оквиру било којег другог пореског прописа, са толиким бројем службених мишљења Министарства финансија. И поред тог невероватног броја мишљења, недоумице су и даље свакодневне.

Сматрамо да је правна несигурност која је створена код пореских обвезника у вези са овим питањем непотребна и неприхватљива. Разлог за овакав став лежи у чињеници да постоји начин како да се ово питање реши на врло једноставан и ефикасан начин. Потребно је само применити решење које годинама уназад постоји у Немачкој.

2. Решење

То решење је садржано буквално у једној реченици немачког Закона о ПДВ (UStG – Umsatzsteuergesetz) . Наиме, члан 13б став 5. реченица 7. предвиђа следеће:

Ако су у случајевима сумње/недоумице учесници у промету сагласни да се ради о промету за који је прималац порески дужник (нпр. промет из области грађевинарства), иако то није случај на основу врсте продаје под применом објективних критеријума, прималац се и даље сматра ПДВ дужником, под условом да нема пореских губитака.

Значи, ако постоји недоумица у погледу утврђивања да ли се ради о промету из области грађевинарства, али су продавац и купац сагласни да се ради о промету из области грађевинарства, тако обрачунат ПДВ од стране примаоца као пореског дужника ће бити валидан, без обзира што се објективно можда не ради о промету из области грађевинарства.

Примена овог немачког решења у Србији би резултирало у томе да више не буде правне несигурности у погледу промета из области грађевинарства, нити силних беспотребних мишљења Министарства финансија.

У Немачкој је питање утврђивања шта јесте а шта није промет из области грађевинарства регулисано на две стране Инструкције (Уредбе) за примену пореза на додату вредност (Umsatzsteuer-Anwendungserlass – UStAE, стр. 441 и 442), под тачком 13.b.2. Bauleistungen.

3. Предложене измене Закона о ПДВ

У објављеном Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ПДВ предвиђена је измена у вези са прометом из области грађевинарства, у смислу да то буде само онај промет чија вредност је већа од 500.000 динара, без ПДВ.

Поставља се питање да ли оваква новина стварно олакшава примену одредаба прописа у вези са прометом из области грађевинарства? Нарочито ако се има у виду да се појединачни промет од 500.000 динара врло вероватно неће односити на делимичне испоруке.

Нејасно је шта би тиме било олакшано. И даље би постојале недоумице, и даље би се множила мишљења министарства, само би сада требало још имати у виду да се све то односи само на износе преко 500.000, а још ако постоје делимичне испоруке треба сазнати колики ће бити укупан износ промета.

Ако се узму у обзир и незваничне информације да накнадно изменама и допунама одговарајућег Правилника неке врсте промета које су до сада сматране прометом из области грађевинарства то више неће бити, сматрамо да се изменама у овој области само уводи још већа конфузија и несигурност.

Међутим, све то и не би било од велике важности уколико би се применило решење из Немачке о којем смо писали у тачки 2. овог текста.

4. Предлог за Министарство финансија

С обзиром да је Министарство финансија поводом објављеног Нацрта закона о изменама и допунама Закона о ПДВ омогућило достављање сугестија до 23. новембра до 15:30 сати, одлучили смо да доставимо Министарству финансија предлог да се у Србији примени решење из Немачке, које би знатно поједноставило и олакшало примену одредаба ПДВ прописа у вези са прометом из области грађевинарства (видети тачку 2. текста).

Министарству финансија смо послали допис следеће садржине:

„Поштовање,

У вези са објављеним Нацртом закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, предлажемо решење које би у великој мери поједноставило и олакшало примену одредаба ПДВ прописа у вези са прометом из области грађевинарства.

Предлажемо да се у Закону о ПДВ примени решење из немачког Закона о ПДВ (UStG – Umsatzsteuergesetz). Ради се о решењу које је садржано у члану 13б став 5. реченица 7. (превод са немачког):

Ако су у случајевима сумње/недоумице учесници у промету сагласни да се ради о промету за који је прималац порески дужник (нпр. промет из области грађевинарства), иако то није случај на основу врсте продаје под применом објективних критеријума, прималац се и даље сматра ПДВ дужником, под условом да нема пореских губитака.

Према томе, ако постоји недоумица у погледу утврђивања да ли се ради о промету из области грађевинарства, али су продавац и купац сагласни да се ради о промету из области грађевинарства, тако обрачунат ПДВ од стране примаоца као пореског дужника ће бити валидан, без обзира што се објективно можда не ради о промету из области грађевинарства.

Поздрав,
Ранко Грба
уредник портала Необилтен“

5. Подршка предлогу

Позивамо све заинтересоване организације и појединце да се придруже овој иницијативи и подрже предлог тиме што ћете се обратити Министарству финансија и навести предлог за који дајете подршку (видети тачку 4. овог текста).

За оне који немају времена да сроче посебан текст подршке, дајемо предлог текста:

У вези са објављеним Нацртом закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, подржавамо предлог који је поднео Необилтен у вези са применом решења из Немачке, које је садржано у члану 13б став 5. реченица 7. немачког Закона о ПДВ (UStG – Umsatzsteuergesetz). Такво решење би у великој мери поједноставило и олакшало примену одредаба ПДВ прописа у вези са прометом из области грађевинарства.

Слање се врши путем електронске поште на адресу fiskalni.sektor@mfin.gov.rs

Поделите: