Услови за остваривање права на одбитак претходног пореза пореског дужника који је прималац добара или услуга

Питање

Пореска контрола је фирми оспорила право на одбитак претходног пореза по интерном обрачуну (промет из области грађевинарства, члан 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ), између осталог и због описа врсте и количине услуга исказаног у фактури добављача. Добављач је у опису навео број уговора у којем су наведене услуге које се пружају. Да ли на основу члана 193. Правилника о ПДВ можемо оспорити решење Пореске управе?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: