Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje do 2. novembra 2020. godine

Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2021. godinu je 2. novembar 2020. godine (rok je inače 31. oktobar, ali se radi o neradnom danu a prvi naredni radni dan je 2. novembar).

Ranijih godina je rok za podnošenje zahteva bio 30. novembar, ali je izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana iz decembra 2019. godine ovaj rok pomeren na 31. oktobar.

Podsećamo da pravo na paušalno oporezivanje imaju i preduzetnici koji obavljaju delatnost iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova i poslova poreskog savetovanja. Pre izmena iz decembra 2019. godine ove delatnosti nisu imale pravo na paušalno oporezivanje.

Preduzetnici koji se paušalno oporezuju a kod kojih nije došlo do promene u poslovanju, nemaju obavezu da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje za narednu godinu.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, koji je u primeni od prvog januara 2020. godine, izmenjen je rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje. Svi preduzetnici koji su u tekućoj godini plaćali porez na prihode od samostalne delatnosti na oporezivu dobit, zahtev za paušalno oporezivanje za 2021. godinu mogu podneti najkasnije 31. oktobra tekuće godine odnosno 2. novembra 2020. godine. 

S obzirom na to da poslednji dan utvrđenog roka za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika pada u neradni dan, shodno Zakonu o opštem upravnom postupku rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje se pomera na prvi naredni radni dan, što znači da se predmetni zahtev može podneti najkasnije 2. novembra 2020. godine.  Zahtev se može podneti elektronskim putem, preko portala Poreske uprave.

Takođe, preduzetnici koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđeni prihod i kod kojih nije došlo do promene u poslovanju, nemaju obavezu da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje za narednu godinu.“

Podelite: