Оснивање привредних друштава искључиво електронским путем од 17. маја 2023. године

Агенција за привредне регистре је објавила да ће се регистрациона пријава за оснивање привредних друштава од 17. маја 2023. године подносити искључиво у електронској форми. Од тог датума више неће постојати могућност да се АПР-у пријава за оснивање привредног друштва поднесе у папирној форми.

Прихватање пријаве за оснивање привредног друштва искључиво у електронској форми је обавеза која је предвиђена изменама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре из 2021. године.

Регистрационе пријаве за промену података ће се подносити Регистру привредних субјеката, као и до сада, само у папирној форми. Најављено је да ће у догледном периоду бити уведене електронске пријаве и за промену података.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„У циљу унапређења услова за отпочињање пословања, регистрациона пријава за оснивање привредних друштава од 17. маја 2023. године подноси се Агенцији за привредне регистре искључиво у електронској форми.

У складу са изменама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре из 2021. године, Агенција је у обавези да пријаву за оснивање привредног друштва прихвата искључиво у електронској форми, а што је у складу и са концептом е-Управе и дигитализације пословања целокупне привреде.

Ово практично значи да од 17. маја више неће постојати могућност да се АПР-у пријава за оснивање привредног друштва поднесе у папирној форми.

„Са увођењем нове електронске услуге, Агенција ће учинити још један, одлучујући корак у правцу дигитализације и наставка реформе система регистрације усмерене на поједностављење процедура за покретање пословања, уз одговарајућу примену усвојених мера за борбу против корупције и увођења електронске регистрације, као најбржег начина спровођења административних поступака који се односе на пословање привредних субјеката“, истакао је Милан Лучић, директор Агенције за привредне регистре, најављујући новине у раду Агенције.

Регистрационе пријаве за промену података се подносе Регистру привредних субјеката, као и до сада, само у папирној форми, али је директор Агенције за привредне регистре најавио да ће у догледном периоду бити уведене и ове електронске пријаве, када се за то испуне сви технички предуслови.

На овај начин стварају се услови за смањење трошкова и времена за оснивање друштва, унапређује се и проширује ниво услуга за грађане и смањује време обраде захтева од стране Агенције, што доприноси већој ефикасности.“

Поделите: