Оснивање и брисање привредних субјеката у првих 6 месеци 2018. године

Агенција за привредне субјекте је објавила саопштење о оснивању и брисању привредних субјеката у току првих 6 месеци 2018. године.

За првих шест месеци је основано 4.611 а обрисано 1.310 привредних друштава. У истом периоду је основано 18.733 а обрисано 11.259 предузетника.

Најчешћа делатност међу новооснованим привредним друштвима је Неспецијализована трговина на велико (10,9% свих новоснованих привредних друштава), а међу предузетницима Рачунарско програмирање (7,2% свих новооснованих предузетника).

У наставку преносимо у целости саопштење АПР:

„У Регистру привредних субјеката је на почетку јула било уписано 381.718 привредних субјеката који послују на територији Републике Србије. Укупан број привредних субјеката је за протеклих шест месеци порастао за 2,66% (9.902), а за годину дана је повећан за 4,79% (17.469).

За шест месеци ове године, регистровано је оснивање 4.611 привредних друштава док је у истом периоду 2017. године основано 4.426 друштава, тако да је остварено повећање од 4,17%. Према правној форми, 97% су друштва са ограниченом одговорношћу, а затим следе задруге (65), огранци страних правних лица (36), представништва страних правних лица (22), ортачка друштва (6), јавна предузећа (3) и 1 акционарско друштво.

Од јануара до краја јуна, из Регистра привредних субјеката је обрисано 1.310 привредних друштава, за 3,74% мање него прошле године када је, у истом периоду, обрисано 1.359 друштава.

ТОП 10 делатности код привредних друштава основаних у 2018. години:

Неспецијализована трговина на велико (502)
Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем (274)
Изградња стамбених и нестамбених зграда (233)
Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта (182)
Рачунарско програмирање (155)
Друмски превоз терете (143)
Инжењерске делатности и техничко саветовање (70)
Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама (65)
Делатност рекламних агенција (62)
Услуге припремања и послуживања пића (59)
Техничко испитивање и анализе (59)

ТОП 10 делатности код привредних друштава обрисаних у 2018. години:

Неспецијализована трговина на велико (146)
Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем(60)
Изградња стамбених и нестамбених зграда(43)
Остале услужне активности подршке пословању (40)
Рачунарско програмирање (30)
Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта (26)
Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима (24)
Друмски превоз терета (20)
Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом(17)
Инжењерске делатности и техничко саветовање (16)

Основани и обрисани предузетници   

За шест месеци ове године, регистровано је оснивање 18.733 предузетника, док је у истом периоду 2017. године било основано 17.619 предузетника, што је повећање од 6,32% остварено у овој години.

Од почетка јануара до краја јуна ове године, из Регистра је обрисано 11.259 предузетника, а у истом периоду прошле године обрисано је 10.436 предузетника, тако да се ове године обрисало за 7,88% више предузетника него прошле године.

Око 78% предузетника је своје регистрационе пријаве за оснивање поднело лично, доласком на  шалтер у београдску канцеларију и 13 организационих јединица АПР-а или преко једне од 135 општинских канцеларија с којима АПР има сарадњу. Поштом је своје пријаве послало 19%  будућих предузетника, док је свега 3% предузетника поднело електронску регистрациону пријаву.

Охрабрујемо грађане да што пре прибаве сертификат са електронским потписом како би искористили сервис АПР-а за електронско подношење е- пријаве јер је то најлакши начин да се спроведе процедура регистрације.            

ТОП 10 делатности код предузеника основаних у 2018. години:

Рачунарско програмирање (1.340)
Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта (1.140)
Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем (914)
Услуге припремања и послуживања пића (756)
Делатност фризерских и козметичких салона (740)
Такси превоз (548)
Друмски превоз терете (482)
Одржавање и поправка моторних возила (473)
Производња остале одеће (403)
Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном (396)

ТОП 10 делатности код предузеника обрисаних у 2018. години:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта (772)
Услуге припремања и послуживања пића (636)
Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном (597)
Делатност фризерских и козметичких салона (475)
Такси превоз (453)
Друмски превоз терета (340)
Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем (330)
Одржавање и поправка моторних возила (291)
Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама (285)
Производња остале одеће (269)“

Поделите: