Оснивање и брисање привредних субјеката у првих 6 месеци 2017. године

Агенција за привредне субјекте је објавила саопштење о оснивању и брисању привредних субјеката у току првих 6 месеци 2017. године.

За првих шест месеци је основано 4.426 а обрисано 1.358 привредних друштава. У истом периоду је основано 17.618 а обрисано 10.488 предузетника.

Најчешћа делатност међу новооснованим привредним друштвима је Неспецијализована трговина на велико (10,8% свих новоснованих привредних друштава), а међу предузетницима Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта (6,5% свих новооснованих предузетника).

У наставку преносимо у целости саопштење АПР:

„Број активних привредних друштава у Регистру привредних субјеката, према стању у бази података на дан 30. јун 2017. године, повећао се за 2 одсто док је за 3,3 одсто већи број регистрованих предузетника у односу на стање на дан 31.12.2016. године.  

За првих шест месеци је основано 4.426 привредних друштава, за 2,83 одсто више него у истом периоду прошле године. У истом периоду је основано 17.618 предузетника, за 3,85 одсто мање него у првих шест месеци прошле године.

Наиме, у првих шест месеци 2016. године, основано је 4.314 друштава и 18.298 предузетника.

Из Регистра привредних субјеката је за првих шест месеци обрисано 1.358 привредних друштава, за 33,26 одсто више него у истом периоду прошле године.

Такође, за првих шест месеци је обрисано 10.488 предузетника, за 0,27 одсто мање него у истом периоду прошле године.

У првој половини 2016. године, обрисано је 1.019 привредних друштава и 10.517 предузетника.   

Међу основаним привредним друштвима, у ТОП 10 делатности налазе се: 

1. Неспецијализована трговина на велико (478)    
2. Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем (212)
3. Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката (166)
4. Изградња стамбених и нестамбених зграда (162)
5. Друмски превоз терета (156)
6. Рачунарско програмирање (117)    
7. Инжењерске делатности и техничко саветовање (71)
8. Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима (66)
9. Услуге припремања и послуживања пића (60)
10. Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама (56)

Међу основаним предузетницима, у ТОП 10 делатности налазе се:       

1. Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта (1149)
2. Рачунарско програмирање (907)
3. Такси превоз (854)
4. Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем (825)
5. Услуге припремања и послуживања пића (750)
6. Делатност фризерских и козметичких салона (691)    
7. Друмски превоз терета (565)
8. Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном (507)
9. Одржавање и поправка моторних возила (440)
10. Производња остале одеће (370)

По општинама, највише привредних друштава основано је у следећим општинама:
Нови Београд (425), Нови Сад (374), Стари Град (278), Звездара (231), Земун (219), Палилула (217), Вождовац (206), Савски Венац (203), Врачар (176), Чукарица (152), Суботица (113), Раковица (76), Крагујевац – град (71), Чачак (68), Шабац (66), Панчево (65), Ниш – Медијана (64), Нови Пазар (57), Крушевац (45), Краљево (45).
    
По општинама, највише предузетника основано је у следећим општинама:
Нови Сад – град (1217), Нови Београд (603), Звездара (579), Палилула (530), Крагујевац (528),   Вождовац (502), Чукарица (500), Земун (492), Краљево (349), Ниш – Медијана (340), Раковица (322), Панчево (309), Лесковац (307), Чачак (287), Крушевац (286), Шабац (281), Зрењанин (248), Стари Град (247), Нови Пазар (238), Ваљево (237), Суботица    (235), Врачар (234).         
                         
Према правној форми, основано је: 4.324 друштва са ограниченом одговорношћу, 39 огранака страног правног лица, 34 задруге, 17 представништава страног правног лица, 5 ортачких друштава, 4 јавна предузећа, 2 командитна друштва и 1 акционарско друштво.“

Поделите: