Одлука о забрани извоза лекова
(важи до 17.03.2020.)

„Службени гласник РС“, број 32/2020

 

1. Забрањује се извоз лекова који се производе у Републици Србији, осим лекова који нису регистровани у Републици Србији односно који се производе искључиво за страна тржишта.

Забрана извоза из става 1. ове тачке се уводи у трајању од 30 дана.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: