Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
(važi do 07.05.2020.)

„Službeni glasnik RS“, broj 54/2020, 59/2020 i 63/2020

Prečišćeni tekst propisa

 

1. Uvodi se privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, odnosno ublažavanja posledica nestašice nastale usled potrebe stanovništva za povećanim snabdevanjem prouzrokovanim širenjem zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Zabrana izvoza iz stava 1. ove tačke se uvodi u trajanju od 30 dana za sledeću robu:

Ograničava se izvoz merkantilnog kukuruza rod 2019. godina (tarifna oznaka 1005 90 00 00), do 400 000 t.

1a Zabrana izvoza medicinske zaštitne opreme (tarifne oznake 3926 20 00 00, 4015 90 00 00, 6210 10 92 00, 6307 90 98 00 i 9004 90 10 00) iz tačke 1. ove odluke ne odnosi se na izvoz u zemlje članice Evropske unije.

Medicinska zaštitna oprema iz stava 1. ove tačke, kupljena u zemljama članicama Evropske unije, ne može se ponovo izvoziti sa teritorije Republike Srbije.

2. Zabrana iz tačke 1. ove odluke ne odnosi se na robu koju domaće lice kupi u drugoj državi ili carinskoj teritoriji ako se ta roba nakon sprovedenog odgovarajućeg carinskog postupka otprema sa teritorije Republike Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje.

Odredbe stava 1. ove tačke ne primenjuju se u slučajevima iz tačke 1a stav 2. ove odluke.

3. Izuzetno, izvoz proizvoda sa liste iz tačke 1. ove odluke, može se odobriti posebnim aktom Vlade.

4. Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo („Službeni glasnik RS”, br. 28/20, 33/20, 37/20, 39/20, 41/20 i 43/20).

5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 13. aprila 2020. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Odluka o izmenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo: „Sl. glasnik RS“, br. 59/2020

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo: „Sl. glasnik RS“, br. 63/2020

4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: