Odložena primena Uredbe o zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku

U „Službenom glasniku RS“, broj 94 od 25. avgusta 2022. godine objavljena je Uredba o izmeni Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku.

Umesto od 1. septembra 2022. godine, kako je ranije bilo predviđeno, Uredba će se primenjivati od 1. januara 2024. godine.

Uredbom o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku uređuju se jedinstveni tehničko-tehnološki zahtevi i procedure koje treba da ispune stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala pri čuvanju i zaštiti arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (tzv. elektronsko arhiviranje).

Podelite: