Одложена примена Уредбе о захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику

У „Службеном гласнику РС“, број 94 од 25. августа 2022. године објављена је Уредба о измени Уредбе о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику.

Уместо од 1. септембра 2022. године, како је раније било предвиђено, Уредба ће се примењивати од 1. јануара 2024. године.

Уредбом о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику уређују се јединствени техничко-технолошки захтеви и процедуре које треба да испуне ствараоци и имаоци архивске грађе и документарног материјала при чувању и заштити архивске грађе и документарног материјала у електронском облику (тзв. електронско архивирање).

Поделите: