Објављен „Службени гласник РС“ број 94 од 25.8.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 94 од 25.8.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
 • УРЕДБА о ограничењу висине разлике у откупној цени сунцокрета
 • УРЕДБА о измени Уредбе о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
 • ОДЛУКА о издвајању високошколске јединице Одсек Крушевац из састава Академије струковних студија Шумадија и њеном припајању Академији васпитачко-медицинских струковних студија
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о садржају, обрасцима и начину вођења бродских исправа и књига поморских бродова
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Варварин”, Варварин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обезбеђивање јавне расвете „Расвета Варварин”, Варварин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Енергетика”, Трстеник
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод”, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Чачак

Поделите: