Обрачун чланарине ПКС за 2022. годину

У „Службеном гласнику РС“ број 126 од 23.12.2021. године објављена је Одлука о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2022. години.

Износ чланарине за 2022. годину се одређује у складу са подацима из финансијских извештаја за 2020. годину.

У односу на прошлу годину, Одлука о чланарини ПКС за 2022. годину се разликује у следећем:

  • код позива на број приликом уплате чланарине за 2022. годину, после броја 651 и ПИБ-а уплатиоца додаје се цртица и број 2022 (651 – ПИБ уплатиоца – 2022);
  • брисана је одредба којом је било омогућено остваривање попуста на чланарину за социјална предузећа и организације (члан 12. тачка 3. Одлуке).

Подсећамо да је на сајту Привредне коморе Србије омогућен обрачун износа чланарине ПКС на основу унетог ПИБ-а или матичног броја. Тренутно још увек није омогућен обрачун чланарине за 2022. годину.

Поделите: