Обрачун чланарине ПКС за 2018. годину

Привредна комора Србије је на свом сајту омогућила коришћење апликације која врши обрачун износа чланарине ПКС за 2018. годину на основу унетог ПИБ-а или матичног броја.

Уносом ПИБ-а или матичног броја и кликом на поље „Месечни износ чланарине“ добија се износ чланарине који би привредни субјект требало да плаћа у складу са Одлуком о чланарини ПКС за 2018. годину.

Ако се након уноса ПИБ-а или матичног броја и клика на поље „Месечни износ чланарине“ не појави износ чланарине, то значи да тај привредни субјект не плаћа чланарину (нпр. предузетници који нису чланови гранских удружења и тела Коморе).

 Обрачун чланарине за 2018. годину

Поделите: