Obračun članarine PKS za 2018. godinu

Privredna komora Srbije je na svom sajtu omogućila korišćenje aplikacije koja vrši obračun iznosa članarine PKS za 2018. godinu na osnovu unetog PIB-a ili matičnog broja.

Unosom PIB-a ili matičnog broja i klikom na polje „Mesečni iznos članarine“ dobija se iznos članarine koji bi privredni subjekt trebalo da plaća u skladu sa Odlukom o članarini PKS za 2018. godinu.

Ako se nakon unosa PIB-a ili matičnog broja i klika na polje „Mesečni iznos članarine“ ne pojavi iznos članarine, to znači da taj privredni subjekt ne plaća članarinu (npr. preduzetnici koji nisu članovi granskih udruženja i tela Komore).

 Obračun članarine za 2018. godinu

Podelite: