Објављени нацрти закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

На сајту Министарства финансија објављени су нацрти измена и допуна још два закона (нацрти неколико измена и допуна закона објављени су јуче – видети овде):

  • Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (предложена примена од 1.1.2023. године)
  • Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (предложена примена од 1.1.2023. године)
Заинтересована лица могу да доставе евентуалне сугестије и примедбе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 14. новембра 2022. године, до краја радног времена.

Детаљније о предвиђеним изменама и допунама наведених закона писаћемо када их Влада Србије усвоји као предлоге и пошаље их у скупштинску процедуру.

Поделите: