Објављен „Службени гласник РС“ број 90 од 4.11.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 90 од 4.11.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 79
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 80
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 81
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 82
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 83
Влада
 • УРЕДБА о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације
 • УРЕДБА o означавању пољопривредних и прехрамбених производа националном ознаком вишег квалитета „српски квалитет”
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја луке у Смедереву
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима са Законом о јавним предузећима
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Парк природе „Мокра гора” д.о.о. за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије у 2015. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — Мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да спортска организација у свом називу садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10468/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–10473/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10562/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10563/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10564/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10484/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10487/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10488/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465–10490/2016
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини, начину издавања и вођењу путних налога и начину вођења евиденције о издатим путним налозима
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца и начину вођења евиденције полазака и долазака аутобуса
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину спровођења мера карантина и условима које морају испуњавати објекти за ту намену
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-305/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-365/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-373/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-384/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-386/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-387/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-429/2016-01
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0243/2014-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-1170/14-11
ОГЛАСИ

Поделите: