Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 80 od 30.9.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 80 od 30.9.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju bruto mase kontejnera
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja luke u Novom Sadu
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja na međunarodnom putničkom pristaništu u Donjem Milanovcu, opština Majdanpek
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja luke u Prahovu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa inovacione delatnosti za 2016. godinu
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa
 • UREDBA o dopuni Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-8824/2016
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-8821/2016
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-8827/2016
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-8825/2016
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-8822/2016
 • ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”, Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za izbor i sprovođenje modela strateškog razvoja Akcionarskog društva Aerodrom Nikola Tesla Beograd
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Kriminalističko-policijskog univerziteta
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predstavnika društvenog kapitala u Upravnom odboru RTB Bor — Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o. Bor
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Saveta za ekonomski razvoj
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika komesara Komesarijata za izbeglice
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Republičke agencije za stanovanje
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Republičke agencije za stanovanje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti članovima Visokog službeničkog saveta
 • REŠENJE o imenovanju članova Visokog službeničkog saveta
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8949/2016
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8950/2016
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8595/2016
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8596/2016
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-9096/2016
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
 • REŠENJE o raspodeli neraspoređenog viška prihoda nad rashodima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika prema Finansijskom izveštaju za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Pošta Srbije” za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost „Panorama” za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na pokriće gubitka Javnog preduzeća za skloništa ostvarenog u 2015. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o obustavi javnog prevoza putnika i robe na delu železničke infrastrukture
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Izjave o mreži za red vožnje za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Centra za promociju nauke
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog prvenstva u plivanju perajima i brzinskom ronjenju
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Evropskog prvenstva za klubove
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Prvenstva sveta u sambou za juniore
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Evropskog prvenstva slepih i slabovidih u kuglanju
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7679/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8751/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8755/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8598/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8599/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9124/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9123/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9214/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8994/2016-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8585/2016
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-8947/2016
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-8948/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
 • PRAVILNIK o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole
 • PRAVILNIK o načinu i postupku dostavljanja podataka Poreskoj upravi od strane jedinice lokalne samouprave
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o stalnim sudskim tumačima
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o broju, sastavu i načinu rada etičkog odbora u zdravstvenoj ustanovi
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture — Gradimo zajedno — EIB 8
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-516/2014
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-627/2014
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-19/2015
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-20/2015
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-481/2014
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-131/2015
 • ODLUKA Ustavnog suda broj VIIIU-51/2015
Pravosuđe
 • PRAVILNIK o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju zamenika javnih tužilaca
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, A broj 487/16
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, A broj 489/16
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o promeni dozvole za rad
 • REŠENJE o oduzimanju dozvole za pružanje platnih usluga
 • REŠENJE o dopuni dozvole za pružanje platnih usluga
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu bugarske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu makedonske nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, broj 119-01-21/2016-04
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, broj 119-01-22/2016-04
 • REŠENJE o brisanju iz Imenika miritelja i arbitara
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u avgustu 2016. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Đerdap
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Drugi oktobar”, Vršac
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Srem-gas”, Sremska Mitrovica
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada” u Novom Sadu
 • REŠENJE o imenovanju direktora KSP „Stan” j.p. Despotovac
OGLASI

Podelite: