Објављен „Службени гласник РС“ број 42 од 22.4.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 42 од 22.4.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију
 • ПРАВИЛНИК о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов
 • ПРАВИЛНИК о мерилима и поступку за упис полазника који су завршили програм основног образовања одраслих у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности
 • ПРАВИЛНИК о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби
 • УПУТСТВО о радним местима на којима се обављају послови при којима је излагање запослених прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест повремено и ниског интензитета
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 234-3/16
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 234-4/16
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 234-5/16
 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене за 2014. годину
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици Србији
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о доношењу Методологије за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, број I-1-2213/2016
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, број I-1-2214/2016
ОГЛАСИ

Поделите: