Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 42 od 22.4.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 42 od 22.4.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
 • PRAVILNIK o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov
 • PRAVILNIK o merilima i postupku za upis polaznika koji su završili program osnovnog obrazovanja odraslih u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti
 • PRAVILNIK o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi
 • UPUTSTVO o radnim mestima na kojima se obavljaju poslovi pri kojima je izlaganje zaposlenih prašini koja potiče od azbesta ili materijala koji sadrže azbest povremeno i niskog intenziteta
 • REŠENJE o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 234-3/16
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 234-4/16
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 234-5/16
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ o realizaciji poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene za 2014. godinu
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o donošenju Metodologije za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa
 • REŠENJE o postavljenju na položaj šefa Kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
Druge organizacije
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika, broj I-1-2213/2016
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika, broj I-1-2214/2016
OGLASI

Podelite: