Објављен „Службени гласник РС“ број 3 од 18.1.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 3 од 18.1.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике

УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Тајланд, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти

УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Тајланд, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти

Влада
 • СТРАТЕГИЈА управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног генералног конзула Републике Србије у Кампали, Република Уганда
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Мађарске у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника услуга Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању листе означених лица
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о врстама и начину спровођења епидемиолошког надзора над заразним болестима и посебним здравственим питањима
 • ПРАВИЛНИК o обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о униформи, ознакама, наоружању, специјалним возилима и другој опреми у Служби за обезбеђење у Управи за извршење кривичних санкција
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о звањима, условима за стицање звања и овлашћењима чланова посаде бродова трговачке морнарице
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о најмањем броју чланова посаде за безбедну пловидбу које морају имати бродови и друга пловила трговачке морнарице
 • УПУТСТВО о изменама Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-8760/2014
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2458/2015
Други државни органи и државне организације
 • ЛИСТА о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Сићевачка клисура”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Лептерија — Сокоград”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Јелашничка клисура”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Сува планина”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Клисура реке Милешевке”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ФДС д.о.о Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Смедерева
ОГЛАСИ

Поделите: