Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 3 od 18.1.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 3 od 18.1.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike

UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Tajland, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Džakarti

UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Tajland, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Džakarti

Vlada
 • STRATEGIJA upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine
 • REŠENJE o postavljenju počasnog generalnog konzula Republike Srbije u Kampali, Republika Uganda
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Mađarske u Republici Srbiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika usluga Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
Ministarstva
 • PRAVILNIK o vrstama i načinu sprovođenja epidemiološkog nadzora nad zaraznim bolestima i posebnim zdravstvenim pitanjima
 • PRAVILNIK o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva
 • PRAVILNIK o uslovima za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posade brodova trgovačke mornarice
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju imati brodovi i druga plovila trgovačke mornarice
 • UPUTSTVO o izmenama Uputstva o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-8760/2014
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-2458/2015
Drugi državni organi i državne organizacije
 • LISTA o dopuni Liste lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
Druge organizacije
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode „Sićevačka klisura”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika „Lepterija — Sokograd”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Jelašnička klisura”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Suva planina”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Klisura reke Mileševke”
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, FDS d.o.o Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Smedereva
OGLASI

Podelite: