Објављен „Службени гласник РС“ број 16 од 2.3.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 16 од 2.3.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о приправности за рад
 • ПРАВИЛНИК о евиденцији и обрасцу сертификата о професионалној оспособљености лица одговорног за послове управљања превозом путника
 • ПРАВИЛНИК о условима и поступку усаглашавања предлога редова вожње у међумесном превозу
 • ПРАВИЛНИК о путном листу за домаћи ванлинијски превоз путника
 • ПРАВИЛНИК о граничнику брзине
 • ПРАВИЛНИК о подацима о броду и отпаду које је домаћи брод дужан да преда надлежном органу државе луке
 • ПРАВИЛНИК о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • РЕШЕЊЕ о упису странке у Регистар политичких странака
Републичка изборна комисија
 • РОКОВНИК за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године
 • УПУТСТВО за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године
 • ОДЛУКА о обрасцима за подношење предлога кандидата за председника Републике
Други државни органи и државне организације
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чока”, Чока
ОГЛАСИ

Поделите: