Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 16 od 2.3.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 16 od 2.3.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o pripravnosti za rad
 • PRAVILNIK o evidenciji i obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za poslove upravljanja prevozom putnika
 • PRAVILNIK o uslovima i postupku usaglašavanja predloga redova vožnje u međumesnom prevozu
 • PRAVILNIK o putnom listu za domaći vanlinijski prevoz putnika
 • PRAVILNIK o graničniku brzine
 • PRAVILNIK o podacima o brodu i otpadu koje je domaći brod dužan da preda nadležnom organu države luke
 • PRAVILNIK o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla
 • REŠENJE o upisu stranke u Registar političkih stranaka
Republička izborna komisija
 • ROKOVNIK za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine
 • UPUTSTVO za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine
 • ODLUKA o obrascima za podnošenje predloga kandidata za predsednika Republike
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čoka”, Čoka
OGLASI

Podelite: