Објављен превод МСФИ за МСП са изменама и допунама из 2015. године

У „Службеном гласнику РС“, број 83 од 29.10.2018. године објављено је Решење о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) и нови превод који садржи измене и допуне из 2015. године.

Нови МСФИ за МСП се примењује од финансијских извештаја који се састављају на дан 31.12.2019. године.

Правна лица могу применити нови МСФИ за МСП и за финансијске извештаје на дан 31.12.2018. године, уз обелодањивање одговарајућих информација у Напоменама уз финансијске извештаје.

Нови превод МСФИ за МСП можете преузети на сајту Министарства финансија овде:

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (2015. година)

Верзију са означеним изменама у односу на претходни превод МСФИ за МСП можете преузети овде (сајт Министарства финансија):

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (2015. година) – означене измене

Поделите: