Објављен „Службени гласник РС“ број 83 од 29.10.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • РЕШЕЊЕ о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) – текст превода
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о грађевинским производима

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 83 од 29.10.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о грађевинским производима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о транспорту опасне робе
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о државној припадности и упису пловила
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о поморској пловидби
 • ИСПРАВКА Одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП)
Друге организације
 • КОЛЕКТИВНИ УГОВОР Јавног предузећа „Службени гласник”
ОГЛАСИ

Поделите: