Обавештење Управе за трезор о Централном регистру фактура

Управа за трезор Министарства финансија издала је саопштење у којем обавештава будуће кориснике да ће Централни регистар фактура у Управи за трезор почети са радом од 1. марта 2018. године а да ће корисничка документација бити доступна на интернет сајту Управе за трезор од 5. фебруара 2018. године.

У наставку преносимо у целости саопштење Управе за трезор:

„Централни регистар фактура у Управи за трезор почиње са радом од 1. марта 2018. године.

Корисничка документација за систем ЦРФ биће доступна на интернет сајту Управе за трезор од 5. фебруара 2018. године. 

Процес регистрације корисника система као и регистрације фактура и осталих захтева за уплату вршиће се према Корисничком упутству а у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Сл. Гласник РС број 7/2018).“

Поделите: