Измене и допуне Правилника о регистровању фактура и централном регистру фактура

У „Службеном гласнику РС“, број 59/2018 објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура.

У Централни регистар фактура се уводи нови податак у оквиру података о фактурама: рекламације дужника на регистроване фактуре.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: