Омогућена измена износа фактуре у Централном регистру фактура

Од 27.3.2018. године је могуће изменити износ фактуре која је унета у Централни регистар фактура.

До сада није било могуће мењати износ фактуре што је представљало проблем у неким ситуацијама када отказивање фактуре и регистровање нове није била могућа опција јер је измирење већ започето или би реметило законски рок измирења или би реметило рок важења профактуре.

Измена износа фактуре је могућа више пута и у било ком смеру под условом да новонастали износ није испод текућег измирења (да није нижи од већ измиреног износа).

Детаљније о измени износа фактуре (правила, креирање и отказ измене износа) прочитајте на следећој страни ЦРФ: Измена износа фактуре.

Поделите: