Централни регистар фактура – претрага субјеката јавног сектора

1. За које дужнике постоји обавеза регистровања фактура у Централни регистар фактура?
2. Који је јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС) одређеног субјекта јавног сектора?

На ова два питања можете добити одговор помоћу ове једноставне претраге:

  • У поље „Претрага“ упишите одговарајући податак (назив или део назива, матични број или ПИБ) – користите писмо које је тренутно изабрано на страни.
  • Ако се појаве подаци о траженом субјекту, фактуре за тог дужника се региструју у Централни регистар фактура.
  • Ако се не појаве подаци о траженом субјекту, фактуре за тог дужника се не региструју у Централни регистар фактура.