Obaveštenje Uprave za trezor o Centralnom registru faktura

Uprava za trezor Ministarstva finansija izdala je saopštenje u kojem obaveštava buduće korisnike da će Centralni registar faktura u Upravi za trezor početi sa radom od 1. marta 2018. godine a da će korisnička dokumentacija biti dostupna na internet sajtu Uprave za trezor od 5. februara 2018. godine.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Uprave za trezor:

„Centralni registar faktura u Upravi za trezor počinje sa radom od 1. marta 2018. godine.

Korisnička dokumentacija za sistem CRF biće dostupna na internet sajtu Uprave za trezor od 5. februara 2018. godine. 

Proces registracije korisnika sistema kao i registracije faktura i ostalih zahteva za uplatu vršiće se prema Korisničkom uputstvu a u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura (Sl. Glasnik RS broj 7/2018).“

Podelite: