Nove elektronske poreske prijave od 1. marta 2016. godine

Od 1. marta 2016. godine sledeće poreske prijave se podnose isključivo elektronski:

  • za porez na premije neživotnog osiguranja;
  • za doprinose za osnivače, odnosno članove privrednih društava;
  • za samooporezivanje fizičkih lica;
  • za porez na dobit po odbitku i
  • za porez na dobit po rešenju.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„Shodno zakonom utvrđenim rokovima, poreski obveznici od danas isključivo elektronski podnose prijave poreza na premije neživotnog osiguranja, doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednih društava, samooporezivanje fizičkih lica, poreza na dobit po odbitku i poreza na dobit po rešenju.

Prema rečima direktora Poreske uprave Republike Srbije Dragane Marković, tokom probnog perioda za elektronsko podnošenje novih prijava, u prethodna dva meseca poboljšan je novi sistem usluga, između ostalog, zahvaljujući korisnim sugestijama poreskih obveznika koji su aktivno učestvovali u testiranju novih prijava.

„Svaki korak ka pojednostavljenju procesa podnošenja prijava, odnosno prelazak na elektronski način komunikacije, kao i unapređenje elektronskih servisa su izuzetno važni za ukupni napredak i poboljšanje usluga koje Poreska uprava pruža građanima i privredi“, rekla je direktor Poreske uprave Dragana Marković.

Korisnička uputstva za podnošenje ovih prijava sukcesivno se objavljuju na sajtu Poreske uprave, a video uputstva za podnošenje poreskih prijava možete pogledati posredstvom linkova:

Poreske prijava za poreze i doprinose na prihode koje je samooporezivanjem obračunalo fizičko lice kao obveznik PP OPO

Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva PP OD-O

Za detaljnije informacije, obveznici se mogu obratiti Kontakt centru Poreske uprave na broj telefona 0700-700-007 za pozive sa fiksnog ili 011/331 01 11 za pozive sa mobilnog telefona.“

Podelite: