Нове електронске пореске пријаве од 1. марта 2016. године

Од 1. марта 2016. године следеће пореске пријаве се подносе искључиво електронски:

  • за порез на премије неживотног осигурања;
  • за доприносе за осниваче, односно чланове привредних друштава;
  • за самоопорезивање физичких лица;
  • за порез на добит по одбитку и
  • за порез на добит по решењу.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Сходно законом утврђеним роковима, порески обвезници од данас искључиво електронски подносе пријаве пореза на премије неживотног осигурања, доприноса за осниваче, односно чланове привредних друштава, самоопорезивање физичких лица, пореза на добит по одбитку и пореза на добит по решењу.

Према речима директора Пореске управе Републике Србије Драгане Марковић, током пробног периода за електронско подношење нових пријава, у претходна два месеца побољшан је нови систем услуга, између осталог, захваљујући корисним сугестијама пореских обвезника који су активно учествовали у тестирању нових пријава.

„Сваки корак ка поједностављењу процеса подношења пријава, односно прелазак на електронски начин комуникације, као и унапређење електронских сервиса су изузетно важни за укупни напредак и побољшање услуга које Пореска управа пружа грађанима и привреди“, рекла је директор Пореске управе Драгана Марковић.

Корисничка упутства за подношење ових пријава сукцесивно се објављују на сајту Пореске управе, а видео упутства за подношење пореских пријава можете погледати посредством линкова:

Пореске пријава за порезе и доприносе на приходе које је самоопорезивањем обрачунало физичко лице као обвезник ПП ОПО

Пореска пријава о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва ПП ОД-О

За детаљније информације, обвезници се могу обратити Контакт центру Пореске управе на број телефона 0700-700-007 за позиве са фиксног или 011/331 01 11 за позиве са мобилног телефона.“

Поделите: