Омогућен приступ порталу еПорези путем сертификата у клауду еУправе

Пореска управа је обавестила кориснике портала еПорези да је омогућила потписивање и подношење електронских образаца пореских пријава коришћењем eID налога на порталу еУправа односно мобилне апликације ConsentID и сертификата у клауду.

Приступ порталу еПорези коришћењем мобилне апликације ConsentID и сертификата у клауду еУправе не врши се покретањем апликације „еПорези“, већ путем линка https://eporezi.purs.gov.rs/ (видети слику).

Корисничко упитство за приступ порталу еПорези и потписивање пореских пријава коришћењем ConsentID апликације и сертификата у клауду може се погледати и преузети овде.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Подношење пореске пријаве на порталу еПорези не може се вршити истовременим коришћењем Квалификованог електронског сертификата и еИД налога, већ изборим једног од та два начина у оквиру једног приступа порталу. Када се изабере приступ путем еИД и ConsentID апликације пријава се потписује на тај начин – без коришћења Квалификованог електронског сертификата. Када се изабере приступ путем Квалификованог електронског сертификата пријава се потписује Квалификованим електронским сертификатом – без коришћења еИД и ConsentID апликације.
(део Корисничког упутства)

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Пореска управа Републике Србије обавештава пореске обвезнике кориснике портала еПорези да је, у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу омогућила потписивање и подношење електронских образаца пореских пријава коришћењем eID налога на порталу еУправа односно мобилне апликације ConsentID и сертификата у клауду.

На овај начин корисницима портала је омогућен још један начин подношења пореских пријава, који не захтева коришћење апликације „еПорези“ и употребу Квалификованог електронског сертификата на паметној картици или USB токену.

Потписивање сертификатом у клауду равноправно је са потписивањем пореских пријава Квалификованим електронским сертификатом (паметна картица или USB токен), а корисницима портала је на овај начин пружена могућност да изаберу један од два начина потписивања и подношења пореских пријава.

Подношење и потписивање пореских пријава коришћењем апликације „еПорези“ и Квалификованог електронског сертификата остаје као могућност избора корисника портала еПорези.

Постојећи систем овлашћења за коришћење електронских сервиса на порталу еПорези функционише као и до сада.

Корисничко упитство за приступ порталу еПорези и потписивање пореских пријава коришћењем ConsentID апликације и сертификата у клауду можете преузети овде.“

Поделите: