Нова фискализација – Корисничко упутство за подношење изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију

Пореска управа објавила је Корисничко упутство за подношење изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију:

Корисничко упутство за подношење изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију

Подсећамо да право на коришћење финансијске подршке имају обвезници фискализације основани и уписани код надлежног регистра закључно са 29. октобром 2021. године.

Важне напомене:

1) Обвезник фискализације може поднети само једну изјаву за доделу финансијске подршке.

2) Право на финансијску подршку из овог програма обвезник фискализације може да оствари само по основу пословних простора и пословних просторија за које је Пореска управа доделила јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије.

Детаљније о финансијској подршци за нову фискализацију писали смо у коментару овде.

Поделите: