Од 15. марта 2022. године додатни рок за пријављивање за финансијску подршку за фискализацију

Пореска управа је обавестила обвезнике фискализације да је донета нова Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација.

Рок за подношење Изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију (преко портала еПорези) ће трајати од 15. марта до 5. априла 2022. године.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Обавештавамо обвезнике фискализације да је донета Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС“, број 32/22), која је ступила на снагу 11. марта 2022. године.

Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација 

У складу са Уредбом од 15. марта 2022. године, закључно са 5. априлом 2022. године, обвезници фискализације (основани и уписани код надлежног регистра закључно са 29. октобром 2021. године) Пореској управи преко портала еПорези могу да поднесу Изјаву о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију, а након што им Пореска управа додели јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије за које подноси изјаву о заинтересованости.

За доделу финансијске подршке може се поднети само једна изјава.

Корисничко упутство за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем

Корисничко упутство за подношење изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију

Обвезници фискализације који су остварили право на финансијску подршку за фискализацију по основу Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС”, број 95/21), не могу подносити нову изјаву по овој уредби.  

Постојећи обвезник фискализације може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности, као и по свакој пријављеној активној фискализованој фискалној каси у износу од 100 евра у динарској противвредности.

Нови обвезник фискализације може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности, као и финансијску подршку за један електронски фискални уређај по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности.

Постојећи као и нови обвезници фискализације који нису евидентирани у систем пореза на додату вредност на дан подношења Изјаве о заинтересованости, финансијску подршку остварују у износу увећаном за 20%.“

Поделите: