Nova fiskalizacija – Korisničko uputstvo za podnošenje izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju

Poreska uprava objavila je Korisničko uputstvo za podnošenje izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju:

Korisničko uputstvo za podnošenje izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju

Podsećamo da pravo na korišćenje finansijske podrške imaju obveznici fiskalizacije osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Važne napomene:

1) Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu izjavu za dodelu finansijske podrške.

2) Pravo na finansijsku podršku iz ovog programa obveznik fiskalizacije može da ostvari samo po osnovu poslovnih prostora i poslovnih prostorija za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije.

Detaljnije o finansijskoj podršci za novu fiskalizaciju pisali smo u komentaru ovde.

Podelite: