Нова директна давања у 2021. години

Влада Србије је усвојила пропис којим је предвиђена исплата нових директних давања за привредне субјекте у приватном сектору:

  • Уредба о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести Covid-19 изазване вирусом SARS-COV-2 (у даљем тексту: Уредба).

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 11 од 12.2.2021. године.

Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, односно 13. фебруара 2021. године.

Детаљнији коментар о Уредби објавићемо наредних дана. У овом тексту дајемо основни преглед ставки по којима се Уредба разликује у односу на Уредбу о фискалним погодностима и директним давањима из 2020. године:

1) врши се исплата директних давања у априлу, мају и јуну на основу ППП-ПД пријава за фебруар, март и април 2021. године;
Напомена: важе законски рокови за ППП-ПД пријаве, па тако пријаву за фебруар треба предати најкасније до краја марта (исплата давања у априлу) и тако редом.
Министар финансија је најавио прву исплату за 8. април.  

2) износ директног давања по запосленом износи половину основне минималне нето зараде за јануар 2021. године, односно 15.450,12 динара;
Напомена: износ директних давања је исти за све привредне субјекте у приватном сектору (и за велика правна лица).

3) нису предвиђене фискалне погодности, односно одлагање обавеза по основу пореза и доприноса;

4) примљена средства по основу директних давања могу се искористити најкасније до 30. јула 2021. године;

5) прихватање директних давања за субјекте који подносе ППП-ПД пријаве врши се давањем изјаве на порталу еПорези, посебно за сваку исплату директног давања, до последњег дана у месецу који претходи месецу у којем се врши исплата директних давања (на пример: најкасније до 31. марта за исплату у априлу).
Напомена: давање изјава ће се вршити у складу са објашњењем које ће бити објављено на сајту Пореске управе

6) привредни субјект који има рачуне код више банака најкасније до 25. марта 2021. године доставља податак о банци где ће му бити отворен COVID рачун (преко портала еПорези);

7) предвиђено је решење за случајеве погрешног преноса средстава са COVID рачуна. Банке ће по добијању писменог обавештења и захтева привредног субјекта који је начинио грешку, у случају да банка установи да се ради о ненамерној грешци, омогућити свом клијенту да уплати новчана средства која је претходно грешком пренео са наменског рачуна;

8) привредни субјект који изврши исплату дивиденде у периоду од дана ступања на снагу Уредбе до краја 2021. године губи право на директна давања;

9) право на директна давања не може остварити привредни субјект којем је на последњи дан месеца који претходи месецу у коме се исплаћују директна давања привремено одузет ПИБ.

Све остало што нисмо навели у овом прегледу је исто као у прошлогодишњој уредби.

У наставку подсећамо на основни разлог за губитак права на коришћење директних давања (као и прошле године) – смањење броја запослених за више од 10%:

„… привредни субјект губи право на коришћење директних давања уколико у периоду од дана ступања на снагу Програма па до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања, смањи број запослених за више од 10% не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре ступања на снагу Програма за период који се завршава у периоду од дана ступања на снагу Програма до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања.“

Посебно указујемо на важност овог питања због погрешног тумачења о начину израчунавања смањења од 10% од стране стручних часописа у току 2020. године. Више о овоме можете прочитати у нашем коментару овде.

Све у свему, ако сте заинтересовани за нова директна давања, за сада је важно да знате да не треба да исплаћујете дивиденду од дана ступања на снагу Уредбе и да не треба да смањите број запослених за више од 10%. Све остало (прихватање давања и евентуално бирање банке) можете завршити и у току марта.

Поделите: