Губитак права на директна давања због закаснелог тумачења Министарства финансија о начину рачунања броја запослених на дан 15.3.

Основни разлог за губитак права на коришћење мера фискалних погодности и директних давања је смањење броја запослених за више од 10% у односу на број запослених на дан 15.3.2020. године.

Једна од дилема која је постојала у вези са тим израчунавањем процентуалног смањења била је да ли се у број запослених на дан 15.3. рачунају сви запослени или се не узимају у обзир они запослени који се не рачунају у смањење запослених (они који имају уговор на одређено време који је  почео пре 15. марта и траје до истека рока од три месеца након последње исплате давања).

1. Мишљење Министарства финансија

На основу текста мишљења Министарства финансија, закључујемо да се у број запослених на дан 15.3. не рачунају они који су закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у периоду од 15. марта 2020. године до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања.

Наиме, Министарство финансија је у мишљењу број 401-00-2880/2020-04 од 3.8.2020. године заузело став да се код израчунавања смањења броја запослених за 10% код утврђивања права на мере (члан 3. став 1. Уредбе) у укупан број запослених не урачунавају они који су закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у периоду од 15. марта 2020. године до 10. априла 2020. године.

С обзиром да је формулација у вези са смањењем броја запослених од 10% идентична код утврђивања права на мере (члан 3. став 1. Уредбе) као и код утврђивања губитка права на коришћење мера (члан 12. став 1. Уредбе), може се недвосмислено закључити да се приликом израчунавања процента смањења броја запослених у укупан број запослених не узимају у обзир они запослени који се не рачунају у смањење.

У наставку преносимо део наведеног мишљења:

„Наиме, како се за потребе утврђивања броја запослених код послодавца којима је престао радни однос (ради утврђивања да ли је смањење више од 10%) у укупан број запослених не урачунавају они који су закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у периоду од 15. марта 2020. године до 10. априла 2020. године,…“

2. Правна несигурност

Сматрамо невероватном чињеницу да је мишљење које посредно наводи на закључак о томе како се рачуна смањење броја запослених објављено тек 15. септембра 2020. године (у Билтену службених објашњења и мишљења Министарства финансија), више од пет месеци након почетка примене Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима…

Тиме је од стране Министарства финансија створена огромна правна несигурност код привредних субјеката који су користили директна давања, која је сигурно утицала на то да многи привредни субјекти изгубе право на коришћење мера.

На овом месту подсећамо на пример који смо раније користили, а који објашњава зашто је важно знати са сигурношћу како се исправно врши израчунавање процентуалног смањења броја запослених:

Фирма на дан 15.3. има 17 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време (уговори за период од 1.3. до 30.6). За тих 5 запослених на одређено време нису продужени уговори после 30.6. Два запослена на неодређено време су споразумно раскинули радни однос 3. јула. Да ли послодавац губи право на коришћење мера из Уредбе уколико не запослени некога?

Према тумачењу да се у укупан број запослених на дан 15.3. не узимају запослени који се не узимају у обзир код смањења, послодавац губи право на коришћење мера:

2 / 17 * 100 = 11,76%

Када би се у број запослених на дан 15.3. урачунавали сви запослени, проценат смањења би био испод 10%:

2 / 22 * 100 = 9,09%

3. Погрешно тумачење стручних часописа

Иако се Министарство финансија није изјаснило о овом питању када је то било потребно, подсећамо да је Необилтен од самог почетка тврдио да је управо овакав начин рачунања броја запослених на дан 15.3. исправан.

Разлози за такво тумачење иначе нејасно формулисане одредбе били су прокламовани циљ мера да смањење броја запослених буде што мање и логика израчунавања процентуалног смањења. Такође, овакав начин смо сматрали прихватљивијим са становишта минимизирања ризика од могућег губитка права на коришћење мера.

Коментар из априла са образложењем нашег мишљења можете прочитати овде:

Како се рачуна процентуално смањење броја запослених – важно питање приликом одлучивања за мере из Уредбе

Према нашим сазнањима, стручни часописи су тумачили да се за број запослених на дан 15.3. узимају у обзир сви запослени. Такво погрешно тумачење је сасвим сигурно нанело велику штету појединим привредним субјектима који су због тога изгубили право на директна давања.

Поједини стручни часописи су поводом овог питања објавили и да су добили незваничну потврду њиховог става од стране Министарства финансија. На овом примеру се може закључити како на основу незваничних мишљења не треба формирати став о спорним питањима.

Поделите: