Neoporezivi iznosi za isplate od 1. februara 2018. godine

11.1.2019.
Nove neoporezive iznose koji važe za isplate od 1.2.2019. godine pogledajte ovde:
Neoporezivi iznosi za isplate od 1. februara 2019. godine

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2018. do 31. januara 2019. godine (“Službeni glasnik RS”, broj 7 od 26.1.2018. godine):

 • Neoporezivi iznos zarade (član 15a) – 15.000 dinara
 • Neoporezivi iznos zarade za isplate zarada zaključno sa decembrom 2017. godine – 11.790 dinara
 • Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (član 18. stav 1. tačka 1) –  3.837 dinara
 • Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) – 2.303 dinara
 • Naknada prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 5) – 6.716 dinara
 • Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7) – 38.370 dinara
 • Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 18. stav 1. tačka 8) – 9.592 dinara
 • Jubilarna nagrada zaposlenima (član 18. stav 1. tačka 9) – 19.183 dinara
 • Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a stav 2) – 5.757 dinara
 • Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika (član 9. stav 1. tačka 9) – 67.145 dinara
 • Stipendije i krediti učenika i studenata (član 9. stav 1. tačka 12) – 11.511 dinara
 • Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi (član 9. stav 1. tačka 13) – 9.592 dinara
 • Naknada za rad članova biračih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništva (član 9. stav 1. tačka 29) – 5.150 dinara
 • Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad (član 9. stav 1. tačka 30) – 12.746 dinara
 • Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću (član 83. stav 4. tačka 1) – 11.684 dinara 
  Napomena: od 16.12.2018. godine neoporezivi iznos je 100.000 dinara (umesto 11.684) – vidi izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, „Službeni glasnik RS“ broj 95/2018
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11) – 12.746 dinara

Od 16.12.2018. godine (izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, „Službeni glasnik RS“ broj 95/2018) je uveden novi neoporezivi iznos:

 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (član 18. stav 1. tačka 12) – do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Tabelarni pregled novih i starih neoporezivih iznosa pogledajte ovde.

Podelite: