Неопорезиви износ зараде за исплате од 1. фебруара 2016. године – 11.604 динара

НОВО – неопорезиве износе за исплате од 1.2.2017. године погледајте овде:
Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2017. године 

Остали усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана („Службени гласник РС“, број 5 од 25.01.2016. године):

 • Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају: 3.666 динара
 • Дневница за службено путовање у земљи: 2.201 динар
 • Накнада превоза на службеном путовању: 6.417 динара
 • Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – 36.665 динара
 • Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – 9.166 динара
 • Јубиларна награда запосленима – 18.331 динар
 • Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд – 5.501 динар
 • Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – 64.162 динара
 • Стипендије и кредити ученика и студената – 11.000 динара
 • Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови – 9.166 динара
 • Појединачно остварен добитак од игара на срећу – 11.165 динара
 • Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – 12.180 динара

Поделите: